รับดูแลเด็กทุกสัญชาติ ตั้งแต่ อายุ 1-3 ปีครึ่ง

รับดูแลและพัฒนาเด็กๆทุกสัญชาติ ตั้งแต่อายุ 1-3 ปีครึ่ง พร้อมเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมของลูกน้อยก่อนเข้าโรงเรียน

ฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆ

ฝึกฝนและสนับสนุนให้เด็กมีความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ และฝึกทักษะต่างๆ เพื่อให้สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว

เพิ่มศักยภาพในการเจริญเติบโต

มุ่งเน้นและส่งเสริมให้เด็ก มีพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีไปสู่การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ตามวัยที่เพิ่มขึ้น

Nursery Program

   บริการของเรา (Our Service)

House Of Love - รับดูแลและพัฒนาเด็กๆทุกสัญชาติ ตั้งแต่ อายุ 1-3 ปีครึ่ง
We provide the day care sevices for all nationality children, aged 1-3.5 years old

   เวลาทำการ (Opening Hours)

House Of Love เปิดให้บริการในเวลา 7.00น. ถึง 18.00น. วันจันทร์ถึงศุกร์
We open on weekdays from 7 a.m. to 6 p.m (except holiday)

   วันหยุดประจำปี (We are closed)

House Of Love ปิดบริการ 1 สัปดาห์ สำหรับช่วงเทศกาล
We are closed 1 week in April during The Songkran Festival