เกี่ยวกับเรา


ค่าเล่าเรียน

Tuition Nursery Only
Daily
Weekly
1 Month
Semestre (4 Month)
Full-time 7:30-4:30
700
3,300   10,800   40,000
After School Thai.
Class From 3-4 pm

150 600 1,800 6,000
Music (Piano)
  
English Saturday
    

 ลูกคนที่สองจากครอบครัวเดียวกันจะได้รับส่วนลด 10%